Tysklærer til mellemtrin og udskoling på Måløvhøj skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en lærer med høje forventninger til alle elevers læring? Kan du undervise motiverende og engageret i tysk og i dine andre linjefag? Og er du en velfunderet og stærk didaktiker, der tør lægge ekspertrollen til side og indgå i co-teaching-forløb med kolleger, hvor I i fællesskab finder vejen til motiverende læringsfællesskaber med fokus på alle elevers deltagelse?

Dine vigtigste opgaver
På Måløvhøj skole står vi og mangler en tysklærer på flere klassetrin.
Derudover vil du, alt efter de kompetencer, du i øvrigt kan byde ind med, skulle undervise i kulturfag, engelsk, dansk og, det ville være et plus, hvis du kan byde ind med f.eks. et praktisk-musisk fag. Når vi finder den rette kandidat, sammensætter vi skemaet.

Stillingen er primært placeret i udskolingen, hvor du vil blive en del af teamet omkring vores 8. årgang, og der vil også være undervisning på mellemtrinnet.

Dine kompetencer 

 • Du kan motivere og engagere eleverne ved at have et klart sprogsyn, der peger hen på, at elever skal lære sprog i trygge rammer med plads til sproglige lege og rollespil
 • Du kender og praktiserer sprogundervisning baseret på et funktionelt grammatisk og kommunikativt udgangspunkt
 • Du kan skabe udviklende læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
 • Du kan skabe virkelyst og trivsel gennem tydelig klasseledelse 
 • Du udstråler empati og glæde ved samværet med skolens elever 
 • Du kan arbejde anerkendende og inkluderende
 • Du sætter pris på et godt teamsamarbejde og ved ingen står alene med en opgave. Ingen lykkes, før alle lykkes.

Det får du hos os 

 • Et spændende, udfordrende og kreativt undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder
 • En skole, der vægter det internationale aspekt højt gennem bl.a. udvekslingsrejser og Masterclass-forløb for kommunens dygtigste elever
 • Faglig sparring med vores nyuddannede fremmedsprogsvejleder
 • Et målrettet og givende læringsfællesskab for samtlige sproglærere
 • Personligt og kollektivt handle- og råderum
 • Et engageret og dygtigt vejlederkorps i skolens PLC
 • Inspirerende fysiske rammer 
 • Engagerede kolleger 
 • En skole, der vægter kollegialt samvær 
 • Elever, der kan lide deres skole 
 • En skole, der har en positiv og aktiv forældregruppe, og en skolebestyrelse med positivt engagement og opbakning 
 • Ledelse tæt på elevernes læring.

Hvem er vi
Måløvhøj Skole er en skole med fokus på udvikling – både i de enkelte afdelinger og på tværs gennem vores Pædagogiske Læringscenter (PLC). Vi arbejder med at styrke elevernes motivation, læring og virkelyst, og har stort fokus på udvikling af positive læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever. 

Du skal have en klar holdning til pædagogik, og vi glæder os til dit input i pædagogiske drøftelser, hvor vi sammen finder vejen til gavn for elevernes læring.

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingerne ved at kontakte pædagogiske leder for udskolingen Henriette Kaspersen på telefon 2052 8770.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdato er den 1. februar 2024 med mulighed for tidligere start.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler uge 50.

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Kratvej, 14, 2760 Måløv

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5944237

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet