Nyheder fra Måløv

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Måløv og omegn

Job tilbydes:
Distriktsskoleleder til Måløvhøj skole
Du kan indfri forventningerne til en højtpræsterende og skabende skole i Ballerup. Du får desuden ansvar for fremtidens skole - og på strategisk niveau at få lærere og ledere til at arbejde sammen, så organisationen udvikler sig og tiltag indføres hensigtsmæssigt. Du skal mestre og høste effekten af fornyelsen i skolen.Distriktsskoleleder på Måløvhøjskole Måløvhøjskole er en distriktsskole med 1050 børn, 110 medarbejdere, seks pædagogiske ledere i skolen, en administrativ leder, en BFO-leder og pædagogiske ledere på hver BFO-afdeling.Stillingen som distriktsskoleleder betyder, at du skal være leder af ledere. Som distriktsskoleleder skal du være kulturskabende og have fokus på at forene de mange kræfter og ressourcer, der er i og uden for skolen. Du er synlig i distriktet og i distriktsskolens dagligdag, og du er nærværende i forhold til skolens ledelsesteam, som du sparrer med og giver feedback i forhold til opgaven.VisionBallerup Kommunes Vision 2029, målene i ”Skole med vilje” og vores børne-ungepolitik ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab” udgør tilsammen den politiske ramme, hvorunder alle børn i Ballerup Kommune lærer, trives og udvikler sig.Du bliver del af et samlet team af distriktsskoleledere, som sammen med centerledelse og politikere sætter retning for det samlede skolevæsen i Ballerup Kommune.Ballerup KommuneBallerup er en ambitiøs kommune, der arbejder ud fra en sammenhængende børne- og ungepolitik om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0 – 25 år. Det betyder, at der skal være sammenhæng i barnets liv, og at dette sker i forpligtende samarbejder med fokus på alle børns læring, udvikling og trivsel. Du kan kommunikere og omsætte kommunens ”hvorfor?” og den sammenhængende politik til ledere og medarbejdere, og du kan understøtte kommunens fællesskab ved at sikre ”den røde tråd” i hele organisationen.I Ballerup Kommune har vi et ønske om en høj grad af medinddragelse. Social kapital er et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med kerneopgaven. Som distriktsleder har du et tæt samarbejde med TRIO’en og sikrer det gode samarbejde i et velfungerende MED-udvalg. På samme måde forventer, at du kan inddrage den aktive skolebestyrelse på Måløvhøj Skole i skolens fortsatte udvikling, og understøtter at vi på skolen generelt har en stor opbakning fra og ressource i hele forældregruppen. Og også har flair for at sikre elevernes medindflydelse.Vi forestiller os atDu har ambitioner for alle børns faglige udvikling og øje for fortsat at udvikle mere inkluderende pædagogiske læringsmiljøer i skolenDu har en åben og tydelig måde at kommunikere på ift. elever, forældre, medarbejdere, ledelseskolleger og skolebestyrelsenDu kan skabe fællesskaber og har kompetencer til at skabe de afgørende og vigtige relationer på skolen, der sikrer følgeskab, så du i samarbejde med de pædagogiske ledere og medarbejderne kan identificere væsentlige udviklingsmuligheder og udfordringer på alle niveauer uden dog selv at løse dem alle. Det er dit ansvar at sikre, at opgaverne bliver løst tilfredsstillendeDu er en stærk kommunikator og en troværdig formidler, der med en positiv gennemslagskraft og på en ordentlig og respektfuld måde skaber resultater i samarbejde med skolens børn, ansatte, forældre og øvrige vigtige samarbejdsparterDu har flair for den strategiske del af ledelsesjobbet og kan samtidigt gennem ledelsesteamet i distriktet, sikre en effektiv drift i forhold til de tildelte ressourcerDu har et anerkendende og humanistisk livssyn, der konkret kommer til udtryk gennem tillid og åbenhed i den måde, du skaber relationer og samarbejde på, og forstår betydningen af at være synlig og tilgængelig i skolens dagligdag.Du er en stærk medspiller i distriktsskolelederteamet Kvalifikationer - faglig profilUddannelsesmæssig baggrund og erfaring, så du kan kommunikere komplekse didaktiske og pædagogiske problemstillingerDokumenteret ledelseserfaring med ledelse af ledere, erhvervet i skoleregiLedelsesmæssig uddannelse på diplom- eller masterniveau som supplement til din grunduddannelseVil du vide mereDu kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Centerchef Per Kensø på telefon 2370 6330 eller konstitueret distriktsskoleleder Henrik Rømer Nielsen på telefon 2241 3262Ansættelsesproces og lønForventet tiltrædelse: 1. januar 2023Vi holder første samtalerunde den 10. november 2022 og anden samtalerunde den 21. november 2022.Ansøgningsfrist: 23. oktober 2022 Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.Vi glæder os til at møde dig.
Ballerup Kommune
Indrykket 5. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper til børnehuset Måløv By
”Nyere børnehus med plads til børns udfoldelser søger en legende voksen”Mangler du udfordringer og søger et børnehuse med høj faglighed og med fokus på relationer og samspil og børns lege. Vi søger en medhjælper som er udadvendt og engageret på 35-37 timers pr. 1. november eller snarest derefter til en af vores vuggestuegrupper.Lidt om osVi arbejder med små og store børnefællesskaber for at sikre nærvær og deltagelsesmuligheder for alle børn, i et trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø.Vi arbejder kontinuerligt med at støtte børnenes selvhjulpenhed og prioriterer den fordybelse det kræver, for at barnet kan øve sig. Vi har i en lang periode haft et særligt fokus på at udvikle børnenes legekompetence og samspil.Børnehuset er en 0-5 år institution som har fantastiske rumlige og lyse fysiske rammer, beliggende i et landsbymiljø tæt på offentlig transport og grønne områder.Institutionen er bygget op omkring 3 mindre afdelinger som fungerer som små børnehuse, dog således at børnehavebørnene noget af dagen, kan færdes i hele huset. Hver afdeling arbejder som team omkring den samlet opgaveløsning.Vores grundlæggende holdning er, at der skal være plads til omsorg, kreativitet, dannelse af venskaber, børnenes medbestemmelse samt fokus på at udvikle et positivt og givtigt forældresamarbejde.Børnehuset Måløv by er en del af distriktsinstitutionen MåløvhøjSom medhjælper er du en del af et team som alle har et fælles ansvar for hele børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse, hvor vi arbejder med fælles mål for det enkelte barn og børnegruppen. Vi har fokus på fællesskaber på tværs i huset og i distriktet.Vi arbejder kontinuerligt på at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter og hjælper hinanden. På teams møder i arbejdstiden, arbejder vi systematisk og har en refleksiv tilgang til vores pædagogiske praksis eks. via analysemodellen BAL (inspireret af LP modellen). Dette er med til at sikre en løbende udvikling og kvalificering af vores læringsmiljø.Vi har løbende kompetenceudvikling med faglige indlæg på uddannelsesdage, samt små kursusforløb med fælles fokus lokalt i børnehuset eller i distriktet.Vi arbejder tværfagligt med psykologer, logopæd m.m. i et tæt samarbejde omkring børn og familier i udfordringer.Vi vægter ledelse tæt på kerneopgaven, med støtte og sparring omkring den pædagogiske praksis.Vi forventer, at duEr udadvendt, har godt humør og et smittende engagement.Har et positivt og anerkendende menneskesyn.Kan etablerer/støtte op omkring aktiviteter og samværsformer som både understøtter børns egne initiativer og skaber udvikling og læring.Er fleksibel og åben i forhold til forandringer.Har overblik og tager ansvar ind i den pædagogiske hverdagUdviser engagement, nærvær og autenticitet i samværet med børneneKan reflektere og udvikle egen praksis i et positivt og konstruktivt samarbejde med kollegaerEn forældrehilsen, da Sofie skal videre i BFO og skole:”Tak for gode og trygge år i jeres dejlige børnehus. Helt fra vuggestue til børnehave har vi oplevet et pædagogisk højt niveau og kærlige, lyttende og rammesættende voksne. Tak for gode ledelse. Vi har kun oplevet en god og konstruktiv dialog/støtte, når vi har haft brug for det.”Lidt om Måløvhøj distrikt.Distriktet består af 5 børnehuse, som tilsammen udgør en fælles distriktsinstitution med samarbejde på tværs af børnehusene. Distriktet har  ca. 530 børn og ca. 120 medarbejder samt otte pædagogiske ledere og en distriktsleder, som udgør ledelsesteamet for distriktet.Vil du vide mereDu kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte børnehuset v/ Jette Hansen på telefon tlf. 4477 1676 Malene Herbst Andersen på telefon 44771616. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dkAnsættelsesproces og lønAnsættelsesdatoen er den 1. november 2022.Vi indkalder til ansættelsessamtaler i takt med at vi modtager ansøgningerne.Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022.Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.Vi glæder os til at møde dig.
Ballerup Kommune
Indrykket 5. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk