Psykolog til PPR/ STIME på skoleområdet i Furesø Kommune

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En af vores psykologer skal på barsel, og derfor søger vi en ny kollega, der vil være med på holdet. Vi søger en uddannet psykolog, der forventes at blive tilknyttet en folkeskole i Farum. Har du erfaring inden for PPR-funktionen vil det være muligt at en del af opgaveporteføljen vil være lettere behandling.

I Furesø Kommunes PPR er vi i gang med implementering af to spor i Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME). I 2023 igangsættes lettere behandlingsforløb for "Når bekymring eller tristhed fylder for meget" og "Når svære følelser fører til selvskade".

Psykologerne varetager en bred vifte af opgaver på skoleområdet, og løsninger skaber vi sammen med andre faggrupper på tværs af organisationen. Vi yder praksisnær rådgivning, vejledning og supervision til ledelser, lærere, pædagoger, forældre samt til børn og unge. Endvidere laver vi bredere psykologiske undersøgelser og pædagogisk psykologiske vurderinger. Vi er også involveret i visitations- og revisitationsprocesser til specialiserede skoletilbud.


Vi tilbyder:

 • Mangeartede og varierende psykologfaglige opgaver
 • Lettere behandlingsopgaver
 • Et godt kollegialt arbejdsfællesskab med fokus på trivsel
 • Mulighed for kompetenceudvikling indenfor det psykologfaglige felt
 • En udviklingsorienteret afdeling, hvor udvikling af de tvær- og monofaglige kompetencer er et vedvarende fokusområde
 • Intern og ekstern supervision i faggruppen og mulighed for sparring med psykologfaglig koordinator
 • Introforløb og mentorordning
 • Mulighed for autorisationsforløb
 • Arbejdstid, der primært ligger i skolernes arbejdsuger (ferie/arbejdsfrie dage i skoleferierne)


Vi forventer, at du:

 • Er uddannet psykolog (cand.psych. eller cand.pæd.psych.) - gerne autoriseret og med erfaring fra PPR-området, men det er ikke et krav
 • Har mod på og lyst til at være tæt på praksis og sammen med andre kan arbejde med den kompleksitet, et lærings- og undervisningsmiljø udgør
 • Kan arbejde inddragende med børne- og forældreperspektiver
 • Kan give praksisnær rådgivning af høj kvalitet i en kommunikationsform, der tilgodeser elever, forældre og skoler
 • Er i stand til at prioritere arbejdsopgaver i dialog med skolens ledelse
 • Trives med selvstændigt arbejde med en forståelse af, at du er en del af noget større og med mere teambaserede arbejdsformer

Det er en politisk vision i Furesø Kommune, at så mange børn som muligt skal have tilbud i vores almene skoletilbud eller i specialtilbud integreret, som en del af almenskolemiljøet. Samarbejdet omkring de fælles børn styrkes tæt på praksis og ud fra et helhedsorienteret syn på barnet eller den unge.

Stillingen er til fastansættelse, som udgangspunkt på 37 timer og ønskes besat den 1. august 2023 eller snarest derefter.

PPR 6-18 år er en del af et større Forebyggelsesområde organiseret i vores Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF). Du får mulighed for at blive en del af en afdeling med et dynamisk arbejdsfællesskab bestående af psykologer, en psykologfaglig koordinator, tale- og hørekonsulenter, en fysioterapeut, pædagogiske vejledere og en faglig leder for de pædagogiske vejledere. Forebyggelsesområdet består desuden af et sekretariat, PPR 0-6 år, sundhedsplejen og tandplejen.


Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte psykologfaglig koordinator Tina Engelsgaard, telefon 7216 5201 eller på mail: tien@furesoe.dk eller afdelingsleder Helene Hjerrild, telefon 7216 5828 eller på mail: hhj1@furesoe.dk.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn. Ansøgningsfrist er den 25. juni 2023, og vi forventer at holde samtaler løbende.

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7e541bff)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

PPR 6 - 18 år, Stiager, 3500 Værløse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=7e541bff&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842403

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet