Pædagog - legende og nysgerrig til Børnehuset Måløv By

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Drømmer du om at arbejde i et børnehus med fantasiske rammer, lys og mange kvadratmeter, tæt på natur og offentlig transport og hvor du, sammen med børnene, kan udforske og erfare verden? Kunne du tænke dig at være en del af et stærkt arbejdsfællesskab med høj faglighed og fokus på relationer, samspil og børns lege? 

Så har vi en spændende stilling ledig i vores børnehave på 37 timers pr. 1. februar 2024.

En forældrehilsen, da Sofie skal videre i BFO og skole:

”Tak for gode og trygge år i jeres dejlige børnehus. Helt fra vuggestue til børnehave har vi oplevet et pædagogisk højt niveau og kærlige, lyttende og rammesættende voksne. Tak for gode ledelse. Vi har kun oplevet en god og konstruktiv dialog/støtte, når vi har haft brug for det.” 

Dine vigtigste opgaver
Du bliver primærpædagog for en mindre børnegruppe og dens forældre, i forhold til forældresamarbejdet. 

Du bliver en del af et team på tre pædagoger med fælles ansvar for hele børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse.  I skal sammen arbejde med fælles mål for det enkelte barn og børnegruppen og have fokus på at tilbyde børnene små og store børnefællesskaber for at sikre nærvær og deltagelsesmuligheder for alle børn. 

  • Du vil bidrage til et trygt og inspirerende børnemiljø 
  • Du vil støtte børnenes selvhjulpenhed og prioritere den fordybelse det kræver for, at børn kan øve sig
  • Du har et særlig fokus på børn i udsatte positioner.

Dine kompetencer
Du skal være uddannet pædagog og se det som vigtigt at være tæt på børnenes lege og støtte deres relationer og samspil.

Du er udadvendt, har et godt humør og et smittende engagement og møder forældrene positivt, trods deres forskelligheder.

Du er nysgerrig og finder det sjovt at erfare verden på ny og på den måde etablere lege og samværsformer som både understøtter børns egne initiativer og skaber udvikling og læring.

Det får du hos os
Du bliver del af en stor personalegruppe, der spænder vidt i alder og erfaring og som arbejder kontinuerligt på at vedligeholde et godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter og hjælper hinanden. 

På teammøder i arbejdstiden arbejder vi systematisk og har en refleksiv tilgang til vores pædagogiske praksis for at sikre en løbende udvikling og kvalificering af vores børnemiljø. Vores aftenmøder bruger vi til at sætte fælles retning, faglige dialoger og videndeling. 

Vi arbejder tværfagligt med psykologer, logopæd m.m. i et tæt samarbejde omkring børn og familier i udfordringer.

Vi har løbende kompetenceudvikling med faglige indlæg på uddannelsesdage, samt små kursusforløb med fælles fokus, lokalt i børnehuset eller i distriktet. I det kommende år får du seks kursusdage med fokus på børn i udsatte positioner, sammen med resten af distrikt Måløvhøj. I løbet af det næste år vil alle pædagoger få en række kursusdage, så vi sammen kan blive endnu bedre, i arbejdet med børn i udsatte positioner.

Du får ledelse tæt på kerneopgaven som understøtter og giver sparring i forhold til børn og den pædagogiske praksis. 

Hvem er vi
Børnehuset er en 0-5 år institution med fantastiske rumlige og lyse fysiske rammer, beliggende i et landsbymiljø tæt på offentlig transport og grønne områder. 

Børnehuset har ca. 150 børn og er bygget op omkring tre mindre afdelinger som fungerer som små børnehuse i børnehuset, dog således at børnehavebørnene noget af dagen kan færdes i hele huset. Hver afdeling arbejder som team omkring den samlet opgaveløsning.

Vores pædagogiske fokus er tryghed for den enkelte, kreativitet, dannelse af venskaber, børnenes medbestemmelse og deltagelsesmuligheder samt fokus på at udvikle et positivt og trygt forældresamarbejde. 

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen og eventuelt aftale et besøg ved at kontakte de pædagogisk ledere Jette Hansen på tlf. 4477 1676 og Katrine Werum Baad på tlf. 4477 1676.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Du kan læse om stillinger på dagtilbudsområdet 0-5 år her.

Vi er er røgfri institution.

Ansættelsesproces og løn
Ansættelse er snarest eller til d. 1. februar 2024.

Vi holder samtaler i takt med, at vi modtager ansøgninger.

Ansøgningsfrist: den 18. december 2023.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ballerup Kommune bliver en røgfri arbejdsplads pr. 1. april 2024.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Liljevangsvej, 38B, 2760 Måløv

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952667

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet