Kirketjener ved Måløv Kirke fra 1. juni eller 1. august 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Arbejdsopgaver:

 • Forberede kirken til kirkelige handlinger og højmesser, samt klargøre og rengøring kirken efter disse
 • Medvirke ved højmesser og kirkelige handlinger
 • Forestå det praktiske ved møder og arrangementer i sognegården
 • Rengøre sognegård og foretage indkøb til den daglige drift fortrinsvis på nettet.
 • Deltage i ugentlige medarbejdermøder
 • Have det overordnede ansvar for at rekvirere håndværkere og serviceteknikere i samarbejde med kirkeværge og forretningsudvalget

Vi ønsker en kirketjener, der ligesom det øvrige team:        

 • Har interesse i det kirkelige arbejde, og anser det for en naturlig del af stillingen
 • Har erfaring med tilsvarende arbejdsopgaver og har en god fysik
 • Er fleksibel, selvstændig og serviceminded
 • Har gode samarbejdsevner både i forhold til de øvrige medarbejdere og menighedsrådet

Arbejdsforhold:

 • Der er i gennemsnit en 5 dages arbejdsuge med arbejde hver anden weekend samt på øvrige helligdage.

Ansættelse:

Stillingen er på fuldtid (37 timer). 288.669,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669,00 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på 27.241,13 kr. (Nutidskroner). Derudover er der en årlig OK tillæg på 1.275,12 kr. (nutidskroner).
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, som ikke allerede har gennemført obligatorisk uddannelse for kirkefunktionærer, gennemfører den obligatoriske uddannelse for kirketjener inden 2 år efter ansættelsen.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 331.530,34 kr. ved ansættelse på timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO – S – fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke – og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver www.folkekirkenspersonale.dk

Ansøgere, der kommer direkte fra tjenestemandsansættelse som kirketjener, kan ansættes på tjenestemandsvilkår.
Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

Kontakt:
Formand Lise Bramsen på tlf.: 21 90 32 05. Læs om kirken på www.maalovkirke.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes til: Lise Bramsen, 7188fortrolig@sogn.dk

Samtaler:
Samtaler vil foregå løbende, så skynd dig at sende din ansøgning senest 5. maj 2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

MÅLØV SOGNS MENIGHEDSRÅD, Liljevangsvej, 2760 Måløv

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031066

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet