Ballerup Kommune sender virksomhederne en stor regning

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som Raaschou Snedkeri og Byg skal betale 907.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Ballerup, mens en virksomhed i nabokommunen Egedal eller 20 til 30 kilometer mod syd i Greve og Solrød slipper med nul kroner, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen.
dato

Sidste år opkrævede Ballerup Kommune 80 millioner kroner i dækningsafgift, som er en ekstra skat på at drive virksomhed i Ballerup. Den nye skattereform betyder, at kommunen i år henter yderligere 65 millioner kroner i de lokale virksomheders lommer. Det bør få byrådet til at sænke dækningsafgiften, mener DI Hovedstaden.

Hos byggevirksomheden Raaschou Snedkeri og Raaschou Byg, der holder til på Mesterbuen i Skovlunde, arbejder 60 medarbejdere hver dag som b.la. tømrer, snedker eller murer. Virksomheden plejer hvert år at få et ekstra regning på ca. 36.000 kroner i dækningsafgift til Ballerup Kommune. Men når ændringerne i erhvervsejendomsbeskatningen er fuldt indfaset, stiger beløbet til ca. 907.000 kroner.

- Der vil være mange virksomheder, som får sig noget af en overraskelse, når de skal betale dækningsafgift i de kommende år. Der er tale om meget store stigninger, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Dækningsafgiften er en kommunal særskat på erhvervsejendomme, som betales af virksomhederne oven i den almindelige ejendomsskat. Kommunerne bestemmer selv, om de vil opkræve afgiften eller ej. 33 kommuner opkræver dækningsafgift, mens 65 kommuner har valgt ikke at opkræve afgiften, og dermed friholde deres lokale virksomheder for særskatten.

Sidste år betalte de lokale virksomheder i Ballerup 80 millioner kroner i dækningsafgift, mens de lokale virksomheder i f.eks. nabokommunen Egedal og i Frederikssund, Greve og Solrød betalte nul kroner. I år stiger beløbet i Ballerup til ca. 145 millioner kroner.

Årsagen er, at den nye måde at beregne ejendomsskatter på automatisk får dækningsafgiften til at stige. For ligesom boligejerne har oplevet, at den nye boligskattereform resulterer i at grundværdierne stiger, så gør det samme sig glædende for virksomhederne i Ballerup.

Da størrelsen på dækningsafgiften beregnes ud fra en af byrådet fastsat promille af virksomhedens grundværdi, vokser størrelsen på dækningsafgiften proportionelt med stigningerne på grundværdien i de 33 kommuner, der opkræver dækningsafgift.

- Her bør byrådet ikke se stiltiende til og bare udskrive en regning på yderligere 65 millioner kroner. Kommunen bør ikke tjene penge på, at staten indfører en ny regnemetode. Byrådet skal handle nu, så dækningsafgiften sænkes, og beløbet som minimum forbliver det samme som før den nye skattereform, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

DI Hovedstaden har en opfordring til byrådet i Ballerup Kommune:

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som Raaschou Snedkeri og Byg skal betale 907.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Ballerup, mens en virksomhed i nabokommunen Egedal eller 20 til 30 kilometer mod syd i Greve og Solrød slipper med nul kroner. Mange virksomheder i Ballerup bliver ramt, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen og fortsætter:

- Det bør ikke koste ekstra at drive virksomhed i bestemte kommuner. Byrådet bør derfor se på, hvordan de i løbet af tre til fem år helt kan udfase dækningsafgiften.

Kilde: DI Hovedstaden
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.